سنگ مصنوعی هونام ارائه دهنده تجهیزات و آموزش فرمول سنگهای مصنوعی نانو سمنت پلاست ، نمای تراورتن مصنوعی ، سنگهای صنعتی آنتیک ، موزاییک پلیمری ، نمای اکسپوز ساختمان ، آجر نماها ، GFRC سنگی ؛ سینک ظرفشویی گرانیتی ، سینکهای روشویی ، صفحه کابینت شبه کورین ، سنگهای شب تاب نورگذر ، کوارتز ، سنگ قبر مزار نانو ، چسب کاشی خمیری ، چسبهای پودری ، افزودنی شیمی ساختمانی، دستگاه سویا؛

  • nanosil slideshow 02

هزينه های قبل از بهره برداری کارگاه سنگ مصنوعی سمنت پلاست

اين هزينه ها شامل مواردی همچون تاسيس و ثبت شركت، حقوق پرسنل ثابت قبل از توليد، هزينه مطالعات اوليه، هزينه بهره برداری آزمايشی و ساير هزينه ها ميباشد كه در جدول 4-6 آورده شده است. جدول 4-6-هزينه های قبل از بهره برداری

شرح

هزينه كل ( ميليون ريال )

هزينه ثبت شركت و اخذ مجوز

10

آموزش پرسنل

20

مجموع

30

هزينه های پيش بينی نشده جهت راه اندازی سنگ مصنوعی سمنت پلاست
در اين طرح 5 درصد هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت بعنوان هزینه های پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است که معادل 210 ميليون ريال ميباشد. در ادامه اين بخش، در جدول 4-7 فهرست كاملي از كل هزينه های سرمايه گذاری ثابت آورده شده است.
جدول 4-7-كل هزينه های سرمايه گذاری ثابت خط تولید سنگ مصنوعی

عنوان

كل ( ميليون ريال )

زمين

600

محوطه سازي

342

ساختمان سازي

1185

تاسيسات زير بنايي

216

تجهيزات اصلي

1619

لوازم اداري

40

قبل از بهره برداري

30

پيش بيني نشده

210

مجموع

4242

سرمایه در گردش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاستسرمایه در گردش خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست برای تولید انواع محصولاتبرآورد سرمايه در گردش
سرمايه در گردش سرمايه ای است كه به منظور تامين هزينه هایی چون خريد مواداوليه، حقوق پرسنل، هزينه های بالاسری، هزينه تامين انرژي و غيره درنظر گرفته ميشود كه براي اين طرح سرمايه در گردش در حدود 824 ميليون ريال برآورد شده است. هزينه هایی كه با سرمايه در گردش تامين ميگردند به سه گروه تقسيم ميشوند كه عبارتند از:

موجودي مواد انبار: سرمايه مورد نياز بمنظور تامين مواداوليه در كارخانه باتوجه به ذخيره 30 روز برای مواد اوليه و نگهداري محصول در انبار بمدت 15 روز در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين موارد در اين بخش هزينه تامين يك ماه يوتيليتي، قطعات يدكي و بسته بندي لحاظ شده است كه بر اساس ميزان موجودي داخل انبار براي اين طرح باتوجه بموارد بالا 775 ميليون ريال برآورد شده است.

وجه نقد: براي تامين هزينه هايي چون حقوق پرسنل، تعمير و نگهداري، هزينه هاي بالا سري، بيمه كارخانه و هزينه هاي پيش بيني نشده بمدت 30 روز، سرمايه اي در نظر گرفته شده است. ميزان وجه نقد ( تنخواه ) براي 30 روز 49 ميليون ريال برآورد شده است. جدول 4-9- برآورد سرمايه در گردش

عنوان

مدت ( روز)

هزينه ( ميليون ريال )

 

موجودي داخل

 انبار

مواد اوليه داخلي

30

200

مواد اوليه وارداتي

90

150

محصول داخل انبار

15

405

بسته بندي

30

10

مصرف انرژی

30

10

تنخواه

تعمير و نگهداري

30

5

پرسنل

30

44

مجموع

824 

برآورد هزينه عملياتي توليد سنگ مصنوعی سمنت پلاست
هزينه عملياتي طرح در دوران بهره برداري شامل هزينه های حقوق پرسنل، مواد اوليه، انرژي، تعمير و نگهداري، قطعات يدكي، بيمه و هزينه هاي پيش بيني نشده ميباشند.

برآورد هزينه ساليانه حقوق پرسنل: در اين قسمت حقوق، دستمزد و پاداش كارگران تولید محصول سنگ مصنوعی، كاركنان، پرسنل مديريتي، مالي و اداري، بازرگاني، خريد و فروش، تعمير و نگهداري، خدماتي و نگهباني در نظر گرفته شده است كه در جدول 4-10 نشان داده شده است. لذا هزينه ساليانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق، مزايا، پاداش، حق سنوات و سربار آن به صورت 14 ماه در سال محاسبه شده در حدود 672 ميليون ريال خواهد بود كه از اين مقدار 546 ميليون ريال بابت حقوق پرسنل و 126 ميليون ريال بابت سربار حقوق پرسنل مي باشد.    جدول 4-10 – برآورد هزينه ساليانه حقوق پرسنل ( ميليون ريال )

سمت

تعداد

حقوق ماهيانه

( ميليون ريال)

حقوق سالانه

( ميليون ريال )

كارمند فروش

1

5

70

انباردار

1

4

56

كارگر بسته بندي

3

3

126

كارگر سايت

7

3

294

مجموع

12

 

546

بيمه و مزايا ( 23 % )

 

 

126

مجموع

672

برآورد هزينه ساليانه تامين مواد اوليه جهت تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست: مواد اوليه مورد نياز طرح و مقدار لازم از هر كدام در جدول 4-11 نشان داده شده است . 
جدول 4-11- هزينه سالانه مواد اوليه و كمكي

عنوان

ميزان مصرف ساليانه

 ( تن )

قيمت ارزي

 ( يورو )

قيمت ريالي

 ( ميليون ريال )

هزينه ارزي

( يورو )

هزينه ريالي

( ميليون ريال )

مواد معدنی اصلی

938

-

65/0

-

610

مواد های معدنی جانبی

1570

-

15/0

-

5/235

افزودني ها و پلیمر و ...

10

-

30

-

300

پيگمنت معدنی

18

-

45

-

810

مجموع

-

5/1955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول فوق هزينه ساليانه مواد اوليه طرح برابر 5/1955 ميليون ريال خواهد بود .

برآورد هزينه ساليانه آب، برق و گاز : مصرف ساليانه آب ، برق و گاز طرح و هزينه مورد نياز براي تامين آن در جدول 4-12 آمده است. جدول 4-12- هزينه ساليانه آب ، برق و گاز ( ميليون ريال)

عنوان

ميزان مصرف ساليانه در واحد

قيمت

( ريال )

هزينه

( ميليون ريال )

آب خام

3000

400

2/1

برق

60000

400

24

گاز

22500

700

8/15

مجموع

41

مطابق برآورد به عمل آمده در جدول فوق هزينه ساليانه آب ، برق و گاز طرح در حدود 41 ميليون ريال مي باشد.
 
برآورد هزينه ساليانه تعمير و نگهداري: هزينه هاي تعمير و نگهداري ساختمان ها ، تجهيزات و ماشين آلات ، تاسيسات زير بنايي ، وسايل نقليه ، لوازم و اثاثيه اداري با توجه به ميزان سرمايه گذاري آنها در نظر گرفته شده است . لذا هزينه ساليانه نگهداري و تعمير طرح برابر 111 ميليون ريال خواهد بود كه در جدول 4-13 نشان داده شده است .

شرح

كل سرمايه گذاري

درصد تعمير و نگهداري

ريالي

ارزي

ريالي

ارزي

محوطه سازي

342

0

2

7

0

ساختمان سازي

1185

0

2

24

0

تاسيسات زير بنايي

216

0

5

11

0

تجهيزات اصلي

1619

0

4

65

0

لوازم اداري

40

0

10

4

0

مجموع

3402

0

-

111

0

مجموع ( ميليون ريال)

111

برآورد هزينه هاي اداري ، توزيع ، فروش و تحقيقات بازار: هزينه هاي بخش هاي اداري ، توزيع ، فروش و هزينه تحقيقات بازار در حدود يك درصد درآمد حاصل از فروش محصولات در نظر گرفته شده است كه برابر 81 ميليون ريال خواهد گرديد.

هزينه بسته بندي: با توجه به ظرفيت اين واحد كه شامل 90000 متر مربع سمنت پلاست در سال مي باشد هزينه بسته بندي طرح معادل يك درصد درآمد حاصل ازفروش محصولات در نظر گرفته شده است . بر اين اساس هزينه بسته بندي محصولات حدود 81 ميليون ريال برآورد مي گردد.

هزينه هاي غير عملياتی توليد: هزينه هاي غير عملياتي طرح در دوران بهره برداري شامل استهلاك و بهره وام ها مي باشد كه در ادامه توضيحات بيشتري در مورد هر يك از اين هزينه ها آمده است.

برآورد استهلاك ساليانه سرمايه گذاري: استهلاك در مورد دارايي هاي ثابت مشهود صورت مي گيرد و با توجه به نرخ استهلاكي كه در مورد هر دارائي وجود دارد مي توان استهلاك ساليانه طرح را بدست آورد. اين محاسبات در جدول 4-14 نشان داده شده است.

جدول 4-14 – برآورد استهلاك ساليانه طرح ( ميليون ريال – يورو )

شرح

كل سرمايه گذاري

درصد استهلاك

ريالي

ارزي

ريالي

ارزي

ساختمان سازي

1185

0

7

83

0

تاسيسات زير بنايي

216

0

7

15

0

تجهيزات اصلي

1619

0

10

162

0

لوازم اداري

40

0

10

4

0

قبل از بهره برداري

30

0

10

3

0

پيش بيني نشده

210

0

10

21

0

مجموع

3300

0

-

288

0

مجموع

288

برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها: با توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی تولید می توان قیمت تمام شده یک مترمربع محصول را مشخص کرد لازم به ذکر است که بر حسب ضخامت محصولات قیمت تمام شده متفاوت است در جدول 4-18 سهم هر یک از هزینه ها در قیمت تمام شده یک مترمربع محصول را نشان می دهد. بنابراين قيمت متوسط تمام شده محصول بر اساس نتايج بدست آمده 35883 ريال به ازاي هر مترمربع برآورد مي شود . مواد اوليه با 60 درصد قيمت تمام شده محصول و هزينه پرسنلي با 20 درصد قيمت تمام شده بيشترين حساسيت را روي قيمت تمام شده محصول دارند و مصرف انرژی در تولید این محصول فقط 2 درصد قیمت تمام شده تاثیر گذار است که نشاندهنده حداقل مصرف انژی در تولید این محصول می باشد (محاسبات هزینه مواد اولیه در مصرف سالیانه بر مبنای ضخامت ثابت 10 میلیمتر انجام شده است) بنابر این جهت تولید محصول ( کفپوش با ضخامت ۲۴ میلیمتر ) باید بهای تمام شده را در 2/4 ضرب نمایید.

 منبع محاسباتی: نرم افزار کامفاربررسی فروش سالیانه سنگ مصنوعی سمنت پلاست بعد از راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعیبرآورد فروش ساليانه محصولات طرح تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست: ظرفيت طرح براي توليد 90000 متر مربع از سنگهای مصنوعی سمنت پلاست در سال انتخاب شده است . محصولات اين طرح شامل انواع گرانيت و كاشي و سراميك و نگهای نمای داخل و خارج ساختمان خواهد بود كه بر اساس سفارش مشتري توليد مي گردد. در حال حاضر قيمت گرانيت در بازار بالغ بر ۷۰۰۰۰۰ ريال به ازاي هر متر مربع مي باشد و از مزيت هاي اين تكنولوژي پايين بودن قيمت تمام شده محصولات مي باشد . در جدول 4-20 قيمت تمام شده انواع محصولات اين تكنولوژي آمده است و در بخش فروش به طورمتوسط قيمت 130000 ريال به ازاي هر متر مربع ( يك پنجم قيمت سنگ طبیعی گرانيتی در بازار ) براي فروش محصولات در نظر گرفته شده است كه با توجه به توليد 90000 متر مربع در سال ميزان فروش سالانه طرح حدود 11700 ميليون ريال برآورد مي گردد . در جدول 4-20 فروش سالانه محصولات واحد آمده است .   جدول 4-20 – برآورد فروش ساليانه ( ميليون ريال )

رديف

شرح

توليد ساليانه

 ( متر مربع)

قيمت واحد

 ( ريال)

فروش ساليانه

( ميليون ريال )

1

محصولات سمنت پلاست

90000

130000

11700

جمع

11700

هزينه هاي ثابت و متغير:در جدول 4-21 هزينه هاي توليد سالانه در اولين سال ظرفيت كامل طرح به همراه درصد هزينه هاي ثابت و متغير و هزينه هر يك از اين موارد ليست شده است.    جدول 4-21- هزينه هاي ثابت و متغير توليد ( ميليون ريال )

شرح

هزينه توليد سالانه

توزيع هزينه

هزينه ثابت

هزينه متغير

ثابت

متغير

مواد اوليه

5/1955

0

100

0

5/1955

بسته بندي

81

0

100

0

81

حقوق پرسنل

672

75

25

504

168

انرژی

41

20

80

8

33

تعمير و نگهداري

111

15

85

17

94

اداري و فروش

81

25

75

20

61

استهلاك

288

100

0

288

0

مجموع

837

2393

محاسبه سود و زيان و جريان نقدي طرح: در ادامه جداول سود و زيان و جريان نقدي طرح آمده است. (با محاسبه تورم 20 درصدی سالیانه در هزینه های متغیر و تورم سالیانه 10 درصدی در فروش محصولات )     جدول 4-22- محاسبه سوددهي و درآمد نقدي طرح طي 5 سال توليد

دوره

توليد

1391

1392

1393

1394

1395

درصد توليد

80

90

100

100

100

هزينه هاي ثابت توليد

837

837

837

837

837

هزينه هاي متغير توليد

2393

2871

3445

4134

4960

هزينه هاي توليد

3230

3708

4282

4971

5797

فروش

9360

11583

14157

15572

17129

سود ناخالص

6130

7875

9875

10601

11332

سود خالص پس از كسر ماليات

4598

5906

7406

7951

8499

درآمد نقدي خالص سالیانه

4598

5906

7406

7951

8499

درآمد نقدي تجمعي

4598

10504

17910

25861

34360

جدول 4- 23- جريان نقدي طرح

دوره

سرمايه گذاري

توليد

1390

1391

1392

1393

1394

درصد توليد

80

90

100

100

100

سرمايه ثابت

4242

4242

4242

4242

4242

سرمايه در گردش

824

989

1186

1423

1708

جمع (B )

5234

5399

5596

5833

6118

درآمد نقدي (A)

4598

5906

7406

7951

8499

جريا ن خالص نقدي كل سرمايه گذاري

(A – B )

636-

507

1810

2118

2381

جريان خالص نقدي تجمعي

636-

129

1939

4057

6438

 

تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی طرح تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

روش مطالعه ، تحقيق و بيان مطالب

تجزيه وتحليل اقتصادي يك طرح با اهميت ترين نوع تصميم گيري به منظور سرمايه گذاري مي باشد . در اين فصل از گزارش با ارائه شاخص هاي مهم اقتصادي سعي بر آن شده كه وضعيت اقتصادي اين طرح مشخص گردد. محاسبه شاخص ها از دقيق ترين روش يعني با استفاده از ارزش فعلي خالص انجام شده است كه استفاده از اين روش اعتبار شاخص هاي اقتصادي بدست آمده را افزايش داده است.

نرخ بازگشت داخلي: يكي از تكنيكهاي اقتصاد مهندسي به منظور ارزيابي اقتصادي بودن يك پروژه، نرخ بازگشت داخلي مي باشد. در اين روش نرخي كه ارزش فعلي خالص دريافت ها معادل ارزش فعلي خالص پرداخت ها باشد، نرخ بازگشت داخلي محسوب مي گردد. نرخ بازگشت داخلي اين طرح برابر 101 درصد بدست آمده است و با توجه به حداقل نرخ جذب سرمايه در كشور ما كه حدود 16 درصد در نظر گرفته شده است، مي توان نتيجه گرفت كه طرح در شرايط بررسي شده از نظر اقتصادي كاملاً توجيه پذير است.

دوره بازگشت سرمايه: دوره بازگشت سرمايه يك روش تقريبي براي مقايسه اقتصادي پروژه ها مي باشد. در اين روش هدف پيدا كردن دوره يا مدت زماني است كه درآمدهاي حاصله در طي اين دوره برابر هزينه هاي سرمايه گذاري گردد. در اين روش هر پروژه اي كه دوره بازگشت سرمايه آن كوچكتر باشد، اقتصادي تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمايه اين طرح بدون در نظر گرفتن نرخ تنزل برابر يك سال بدست آمده است.تجریه تحلیل راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست و ماشین آلات و محصولات آن.ارزش فعلي خالص: اين روش یكي از مهمترين تكنيك هاي اقتصادي مهندسي مي باشد كه در نهايت ساده بودن يكي از گويا ترين تكنيك هايي است كه در اقتصادي بودن يك پروژه را تعيين مي نمايد. در اين روش ارزش آينده كليه پرداخت ها و دريافت ها با يك نرخ جذب سرمايه به ارزش فعلي تبديل مي گردد، چنانچه ارزش فعلي خالص ( NPV ) بزرگتر از صفر باشد پروژه اقتصادي بوده و اگر NPV كوچك از صفر باشد، پروژه غير اقتصادي خواهد بود. با فرض اينكه حداقل نرخ جذب در كشور ما 24 درصد مي باشد، ارزش فعلي خالص طرح برابر ( ميليون ريال)NPV= 4661 خواهد بود.

تحليل نقطه سربه سر: نقطه سربسر توليد براي اين طرح براي اولين سال در ظرفيت كامل برابر 9 درصد ظرفيت واحد خواهد بود كه اين ميزان توليد حدود 8100 متر مربع در سال ظرفيت طرح مي باشد براي بدست آوردن نقطه سربسر توليد بصورت زير عمل مي گردد.

 ×100 = توليد در نقطه سربسر

 837 ميليون ريال = هزينه هاي ثابت

 2393 ميليون ريال = هزينه هاي متغير

 11700 ميليون ريال = فروش

 9% = نقطه سربسر

 جدول 4-21- هزينه هاي ثابت و متغير توليد ( ميليون ريال )

شرح

هزينه توليد سالانه

توزيع هزينه

هزينه ثابت

هزينه متغير

ثابت

متغير

مواد اوليه

5/1955

0

100

0

5/1955

بسته بندي

81

0

100

0

81

حقوق پرسنل

672

75

25

504

168

انرژی

41

20

80

8

33

تعمير و نگهداري

111

15

85

17

94

اداري و فروش

81

25

75

20

61

استهلاك

288

100

0

288

0

مجموع

837

2393

ارزش افزوده طرح  ADDED – VALUE

ارزش افزوده برابر است با ستانده ها ( ارزش محصول توليدي ) منهاي داده ها ( مواد اوليه ، آب، برق، گاز ، نگهداري و تعمير )، به عبارت ديگر مي توان گفت كه ارزش افزوده برابر است با ارزش كارايي يك مجموعه از عوامل كه ارزش داده ها را به ستانده ها تبديل مي كنند . با توجه به جدول 5-2 ارزش افزوده طرح ساليانه برابر 9592 ميليون ريال برآورد مي گردد.    جدول 5-2- برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال )

رديف

شرح

هزينه / درآمد ساليانه

1

هزينه مواد اوليه

5/1955

2

هزينه آب، برق و گاز

41

3

هزينه نگهداري و تعمير

111

جمع داده ها

2108

4

درآمد حاصل از فروش (ستانده ها )

11700

ارزش افزوده

9592

ارزش افزوده نسبت به فروش

81

بهره وري

799

با توجه به جدول بالا ارزش افزوده طرح نسبت به فروش حدود 81 درصد مي باشد. 

بهره وري طرح: بهره وري عبات است از ارزش افزوده ساليانه طرح به تعداد پرسنل با توجه به اينكه ارزش افزوده ساليانه طرح برابر 9592 ميليون ريال و تعداد پرسنل مورد نياز برابر 12 نفر مي باشد ، لذا بهره وري طرح برابر 799 ميليون ريال به ازاي هر نفر خواهد بود .

آناليز حساسيت پروژه: در بررسي آناليز حساسيت اين طرح تاثير عوامل مختلف روي طرح بررسي شده است. اين عوامل شامل تغييرات هزينه هاي توليد، درآمد حاصل از فروش ، سرمايه گذاري طرح، تغييرات نرخ ارز و اثر تورم روي نرخ داخلي بازگشت سرمايه مي باشد.نصب و راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست، خط تولید موزاییک سمنت پلاستاثرات تغييرات هزينه هاي توليد ،درآمد حاصل از فروش و سرمايه گذاري طرح روي نرخ بازگشت داخلي سرمايه (IRR)

حساسيت نرخ بازگشت داخلي پروژه نسبت به تغيير پارامتر هاي مهم پروژه ( سرمايه گذاري ثابت ، هزينه ساليانه توليد و درآمد حاصل از فروش محصولات ) در جدول 3-5 و شكل 1-5 مشاهده مي گردد. جدول 5-3- اثر تغييرات هزينه هاي توليد ، درآمد حاصل از فروش ، سرمايه گذاري طرح روي نرخ بازگشت داخلي سرمايه

ميزان تغيير

نرخ بازگشت داخلي سرمايه با تغيير در سرمايه گذاري ثابت

 

1

20+

16+

12+

8+

صفر

8-

12-

16-

20-

 

80%

84%

88%

92%

101%

113%

120%

128%

137%

ميزان تغيير

نرخ بازگشت داخلي سرمايه با تغيير در هزينه ساليانه توليد

 

2

20+

16+

12+

8+

صفر

8-

12-

16-

20-

 

84%

87%

91%

94%

101%

109%

113%

117%

121%

ميزان تغيير

نرخ بازگشت داخلي سرمايه با تغيير در درآمد حاصل از فروش

 

3

20+

16+

12+

8+

صفر

8-

12-

16-

20-

 

147%

137%

128%

119%

101%

85%

78%

70%

63%

نتایج اقتصادي- مالي طرح توليد سمنت پلاست با ظرفيت 90000 متر مربع در سال توسط نرم افزار COMFAR

در اين بخش نتايج محاسبات مالي و اقتصادي طرح آورده شده است . محاسبات اقتصادي – مالي طرح با توجه به برآوردهاي انجام شده و نتايج بدست آمده از فصل چهارم و با استفاده از نرم افزار COMFAR III صورت گرفته است . فرضيات و داده هاي ورودي نرم افزار در جداول 5-5 تا 5-6 آمده است . درتعيين برنامه زمانبندي و شاخص هاي مالي و اقتصادي مورد استفاده در طرح ، سعي شده است كه تطابق اين موارد با واقعيات موجود در كشور رعايت شود. خلاصه نتايج بدست آمده در محاسبات انجام شده توسط نرم افزار III COMFAR در جدول 5-5 تا 5-6 است.   جدول 5-5- ميزان سرمايه گذاري طرح

ميليون ريال

عنوان

4242

سرمايه گذاري ثابت

824

سرمايه در گردش

5066

كل سرمايه گذاري ( ميليون ريال )

 جدول 5-6- شاخص هاي اقتصادي مالي طرح بدست آمده از نرم افزار كامفار

شرح

مقدار

نرخ بازگشت داخلي كل سرمايه گذاري (IRR )

101%

دوره بازگشت سرمايه ( با در نظر گرفتن نرخ تنزل)

1 سال

ارزش خالص جريان نقدي ( Net present value  )

636-  ميليون ريال

نقطه سربسر ( Break even point )

9%

سود خالص سالانه

 4598 ميليون ريال

ارزش افزوده طرح

  9592 ميليون ريال  • مازندران، ساری، جنب سازمان صنعت معدن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج
  • 01133377697 | 09113269239
  • nanosilco @ gmail.com

کلیه حقوق مادی معنوی این سایت متعلق بشرکت فنی مهندسی پردازشگران هونام کاسپین میباشد.
طراحی سایت گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه