سنگ مصنوعی هونام ارائه دهنده تجهیزات و آموزش فرمول سنگهای مصنوعی نانو سمنت پلاست ، نمای تراورتن مصنوعی ، سنگهای صنعتی آنتیک ، موزاییک پلیمری ، نمای اکسپوز ساختمان ، آجر نماها ، GFRC سنگی ؛ سینک ظرفشویی گرانیتی ، سینکهای روشویی ، صفحه کابینت شبه کورین ، سنگهای شب تاب نورگذر ، کوارتز ، سنگ قبر مزار نانو ، چسب کاشی خمیری ، چسبهای پودری ، افزودنی شیمی ساختمانی، دستگاه سویا؛

  • nanosil slideshow 02

بررسي ميزان عرضه و تقاضا سنگ مصنوعی نانو سمنت پلاست

قبل از بررسي بازار و ميزان عرضه و تفاضاي سمنت پلاست ابتدا مقدمه اي در خصوص محصولات و مصالح ساختماني كه محصول مورد بررسي اين طرح ميتواند جايگزين آنها باشد، آورده ميشود.

الف-كاشي و سراميك

كاشيكاري و سراميككاري يكی از روشهاي دلپذير تزئين معماري در تمام دنيا است.

تحول و توسعه كاشيها از عناصر خارجي كوچك رنگي در نماهاي آجري آغاز و به پوشش كامل بنا در آثار تاريخي قرون هشتم و نهم هجري انجاميد. در اين قرون كه بناها اساساٌ سنگي بود، كاشيهاي درخشان رنگارنگ بر روي ديوارهاي سنگي خاكستري ساختمانهاي قرن دهم و يازدهم تركيه، تاثيري كاملا متفاوت اما همگون و پر احساس ايجاد ميكردند.

جزء مهم كاشي لعاب است. لعاب سطحي شيشه مانند است كه دو عملكرد دارد: تزييني و كاربردي. كاشيهاي لعابدار نه تنها باعث غناي سطح معماري مزين به كاشي ميشود بلكه بعنوان عايق ديوارهاي ساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل ميكنند. سرزمين ايران داراي تاريخ وتمدن كهن در هنر و صنعت با ذخاير متنابهي از كانيهاي مورد نياز صنعت كاشي به شمار مي آيد.

صنعت كاشي ايران سابقه اي ديرين دارد. اين صنعت با توجه به برخورداري از منابع ذخاير طبيعي نيروي انساني، انرژي و تكنولوژي داراي مزيت نسبي اقتصادي ارزشمندي است. از زمان احداث اولين واحد توليد كاشي در ايران حدود 45 سال ميگذرد. روند اين صنعت طي 45 سال گذشته به گونه اي بوده است كه توليد 500 هزار مترمربع در سال 1339 به بيش از 530 ميليون مترمربع در سال 1388 رسيده است.

اين عامل نشان دهنده رشد بسيار بالا و نياز جامعه عمراني ايران به محصولات كاشي و سراميك است. پرواضح است كه وجود محصولات جايگزين باكيفيت برتر و تنوع كاربرد به مقتضاي شكل ظاهري (ضخامت، ابعاد و رنگ) در اين عرصه ميتواند نقش بسزايي ايفا نموده و همچنين بازار محصولات جديد نيز از چشم انداز مثبتي برخوردار باشد.

بطور كلي توليد و رشد صنعت كاشي سراميك ايران را ميتوان به چهار دوره كاملاٌ مجزا تقسيم بندي كرد.

1-دوره اول از سال 1338 تا سال 1357 سياست گذاريهاي صنعتي قبل از انقلاب در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه و به موازات آن ايجاد زير ساختهاي لازم در دهه 30 به گونه اي شكل گرفت كه سرمايه هاي حاصل از بخش تجاري كشور به مسير ايجاد واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي و توليد هدايت شود.

در بخش صنعت كاشي و سراميك ايران نيز مشاهده ميشود كه موسسان و سرمايه گذاراني كه براي اولين بار اقدام به احداث كارخانه كاشي نموده اند داراي پايگاه بازاري بوده و طبيعتاٌ سرمايه حاصله نيز منشا تجاري داشته است. سرمايه گذاري و احداث واحدهاي اوليه كاشي و سراميك بر اساس شرايط و امكانات ذيل صورت گرفت:

-مزيت نسبي مستتر در بسياري از پارامترهاي توليد مانند مواد اوليه، انرژي، نيروي كار و غيره.

-تحولات اجتماعي و تغيیرات الگوي توليد و مصرف در صنعت ساختمان و گرايش استفاده از مصالح برتر در سالهاي پاياني دهه 40 و شروع دهه 50 الگوي مصرف در صنعت ساختمان خصوصاٌ در اقلامي مانند كاشي و سراميك نيز تغيير يافته و گرايش به مصرف كالاي لوكس خارجي پيدا كرده بهمين دليل علاوه برتوليد داخلي سالانه 1 تا 1.5 ميليون مترمربع كاشي از كشورهاي ايتاليا و اسپانيا وارد كشور ميشود، اما شرايط توليد داخلي و بازار رقابتي به گونه اي تنظيم شده بود كه اين ميزان واردات نه تنها هيچگونه اثر سوء بر توليد داخلي نداشت، بلكه به لحاظ كيفيت بر تنوع طرحهاي كاشي وارداتي، زمينه براي ارتفاع سطح كيفي محصولات داخلي نيز فراهم شد.

 2-دوره دوم از سال 58 تا 1368 با پشت سر گذاشتن التهابات ناشي از انقلاب وتثبيت نظام جديد سياست گذاري هاي صنعتي كشور بر اساس تز خود كفايي در توليد بجاي واردات شكل گرفت. تاثير اين سياست گذاري در صنعت كاشي كشور در احداث واحدهاي جديد و توسعه كارخانه هاي احداث شده قبل از انقلاب نمايان شد.

در سال 1365 با نظارت وزارت صنايع با خريد انبوه براي تعداد ده واحد كاشي شامل چهار واحد كاشي كف هر يك با ظرفيت اوليه 750 هزار متر مربع و شش واحد كاشي ديوار هر يك با ظرفيت 5/1 متر مربع گشايش اعتبار شد. ماشين آلات كارخانه هاي مذكور از سال 66 تدريجاٌ وارد شد و اولين واحد فوق در سال 1372 و بقيه واحدها تدريجاٌ تا سال 1375 به بهره برداري رسيدند.

در اين زمان مجموع ظرفيت توليد كاشي و سراميك ايران به حدود 20 ميليون مترمربع رسيد كه نشان دهنده عزم راسخ سياست گذاران صنعتي كشور و مسئولان مربوط به تز خودكفايي و توليد جايگزين واردات ميباشد. بدليل محدوديتهاي ارزي و همچنين رسيدن توليدات كاشي و سراميك كشور به سطح مطلوب كه همانا تامين نسبي نيازهاي داخلي بود، محدوديتهاي تعرفه اي برقرار شد و ورود كاشي و سراميك عملاٌ متوقف گرديد.

 3-دوره سوم از سال 68 تا 79 در اين دوره بدليل پايان يافتن جنگ و تثبيت شرايط داخلي و رونق گرفتن صنايع خصوصاٌ ساختماني و نياز روز افزون بمصالح ساختماني از جمله كاشي و سراميك، روند سرمايه گذاري و رشد صنعت كاشي و سراميك با شتاب بيشتري ادامه يافت و با ورود تدريجي محصولات واحدهاي جديد الاحداث به بازار داخلي و تامين قسمتي از نياز بازار، بخشي از آن نيز روانه بازارهاي بين المللي شد.

متوسط رشد سالانه از سال 58 تا پايان 79 (بمدت 20 سال) حدوداٌ معادل 2/8 درصد ميباشد كه اين درصد دقيقاٌ بر اساس پارامترهايي مانند رشد جمعيت و رشد اقتصادي كشور بوده است.

4- دوره چهارم (از ابتداي سال 80 تا پايان سال 85) همانگونه كه قبلاً ذكر شد، رشد صنعتي كاشي سراميكي ايران طي سه دوره اول (1338-1379) رشد متوازن و منطبق بر نياز بازار داخلي و توان صادراتي اين صنعت بوده است. با تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور و ايجاد تصحيلات براي سرمايه گذاري و تشكيل صندوق ارزي، هجوم سرمايه گذاران براي احداث واحدهاي جديد با صدور سهل و آسان موافقت اصولي و پرداخت تسهيلات توسط شبكه بانكي كشور شروع شد.

بطوري كه ظرف مدت 2 سال بيش از 500 ميليون متر مربع موافقت اصولي صادر گرديد كه بيش از 220 ميليون آن وارد فاز اجرايي شد. توليد و مصرف از نيمه دوم سال 1381 توازن مصرف و توليد به هم خورده و آثار مازاد توليد در بازارهاي داخلي بصورت نابسامانيهايي در شبكه توليد و توزيع نظير افزايش كميسيون عاملين فروش، افزايش زمان دريافت وجه كالا، عرضه كاشي و سراميك درجه 1 و 2 به قيمت كالاهاي با درجه پايينتر، حذف درجه 1و2 از ليست قيمتها به موارد ديگر نمايان شد.

باگذشت زمان و افزايش سريع توليدات و رسوب بخشي از توليدات در سطح بازار و كارخانه ها و افزايش نابسامانيها مرحله ورود به بحران از نيمه دوم سال 1382 شروع شد. روند صادرات و ميزان آن در طي سالهاي 72 الي 82 روند ثابت و بين 5 تا 6 ميليون متر مربع در سال در نوسان بوده است و در سال 83 و 84 به ميزان 9351000 و ده ميليون و 862 هزار تن رسيده است.

مشكلاتي كه در حال حاضر گريبان گير كاشي و سراميك ميباشد به شرح ذيل است

-كاشي و سراميك ايران در بازار جهاني فاقد BRAND ميباشد.

-قيمت كاشي و سراميك ايران نسبتاٌ بالا ميباشد.

-تنوع قابل توجه در اشكال، رنگها، خواص فيزيكي و مكانيكي وجود ندارد.

-افزايش مداوم قيمت تمام شده در ايران و از دست دادن توان رقابت و تحمل تورم دو رقمي هر ساله، توليدكنندگان را با مشكلات اساسي مواجه نموده است.

-هزينه هاي سرمايه گذاري واحد توليد كاشي و سراميك بالا ميباشد.

بديهي است كه يكي از راهكارهاي اساسي براي از بين بردن مشكلات فوق، راه اندازی واحدهایي با سرمايه گذاري پايين، قيمت تمام شده كم و تنوع كاربرد محصولات بطوري كه بتواند سطح وسيعي از نياز بازار را همپوشاني نمايد.موزاییک پلیمری سمنت پلاست: راه اندازی کارگاه و خط تولید موزاییک سنگ مصنوعی پلیمری سمنت پلاستب-موزاییک

موزائيك يكي از پركاربردترين مصالح ساختماني ميباشد ولي متاسفانه در كشور ما از نظر علمي تحقيقات چنداني بر روي آن صورت نگرفته است. لازم به ذكر است كه موزاييك در اروپا و بخصوص آلمان و ايتاليا بسيار مورد استفاده ميباشد و موزاییکهاي تك لايه نيز در آنجا براي اولين بار توليد شده و در كشور ما نيز تنها يك كارخانه در يزد به توليد اين نوع موزاييك مشغول است.

موزاييك كفپوشي است متراكم، در حقيقت يك جور بتن است كه تراكم خود را يا از طريق پرس و يا از طريق لرزش بدست مي آورد و از ماسه،سيمان، سنگ دانه، پودر سنگ و آب در ابعاد و طرحهاي گوناگون وجود دارد. بطوركلي موزاييك از دو سطح تشكيل شده است:

1)لايه رويه و يا رنگ موزاييك: اين لايه كه نقش موزاييک را تشكيل ميدهد و در آن از پودر سنگ، سيمان، آب و از تركيبات دانه بندي شده و رنگي استفاده شده است.

2)لايه زيرين يا نارين: اين لايه از موزاييک داراي ضخامت بيشتري نسبت به لايه رويه ميباشد نقش تحمل فشار را نيز بر عهده دارد و مانند لايه رويه از سيمان، آب و ماسه تشكيل شده است.

انواع موزاييک
1)موزاييک گرانيتي و معمولی
2)موزاييکهاي ويبره ای: موزاييکهاي ويبره اي بدون ساب خوردن و فشار پرسي ميباشد و براي توليد آن به دستگاههاي پيچيده اي نياز ندارد. تنها يك هم زن، يك دزاتور (پيمانه كن) و يك تسمه نقاله به طول 10-12 مجهز به ويبراتور كافي است.

روش توليد آن بدين ترتيب است كه مواد پس از مخلوط شدن توسط پيمانه كن به ميزان مورد نياز هر قالب، درون قالبهاي لاستيكي ريخته ميشود و بر روي نوار نقاله ميگيرند كه اين نوار لرزان است و با ويبره كردن مواد باعث خارج شدن هواي از بين مواد موزاييك ميشود. قالبها را به مدت 5 ساعت ميگذارند خشك شود سپس قالبها را جدا ميكنند و موزاييكها را درون آب ميخوابانند و بعد بسته بندي ميكنند.

3- موزاييك شسته: توليد اين موزاييک مانند موزاييكهاي گرانيتي و معمولي بوده با اين تفاوت كه مدتي موزاييکها در گرمخانه ميمانند تا آب فيزيكي خود را از دست بدهد 5 ساعت ميباشد و پس از آن در زمان ساب نيز بصورت متفاوتي با موزاييك عادي ساب ميخورند بدينگونه كه در دستگاه ساب آنها بجاي كله هاي ساب (سنگ سمباده) فرچه هاي سيمي است كه در سه مرحله كه به ترتيب از زبر به نرم قرار گرفته اند موزاييكها را پرداخت ميكنند و در زمان ساب نيز آب با فشار بر روي موزاييكها پاشيده ميشود.

4- موزاييکهاي تك لايه اي: نوع ديگر موزاييك وجود دارد كه در كشورهاي ايتاليا و آلمان توليد شده و استفاده ميشود. اين موزاييك تك لايه بوده و بعلت وزن كم در ساختمانهاي چندين طبقه از آن استفاده ميشود. اين نوع موزاييك فاقد قسمت زيرين يا نارين است و در آن سنگدانه هاي بسيار ريز استفاده شده است ولي بطوركلي روش توليد آن مانند موزاييك گرانيتي ميباشد و در قسمت پرس كانالهاي وجود دارد كه بر روي آن فيلتر قرار گرفته است كه پرس شده و آب آن كاملا خارج ميشود.

طبقه بندي موزاييکها بر اساس شكل ظاهري و نماي سطح رويه

1-موزاييك سيماني: موزاييك در سطح رويه فاقد سنگدانه هاي تزييني است و تنها داراي شيار و طرحهاي ساده است.

2-موزاييك سنگدار: موزاييكي است كه در سطح رويه آن از سنگهاي تزييني استفاده شده است و به سه صورت شياردار (طرح دار )، صاف، شسته ساخته ميشود و بر حسب اندازه و قطر دانه هاي سنگي قابل مشاهده به 5 دسته تقسيم ميشود.

3-موزاييك شيار دار: موزاييكي است كه در سطح رويين آن به اشكال مختلف داراي فرورفتگي و برجستگي بوده و بعنوان فرش كف پياده رو و محوطه استفاده ميشود.

4-موزاييك شسته: موزاييكي است كه در سطح آن دانه هاي شن به صورت برجسته نمايان است.

5-موزاييك پلاكي: موزاييكي است كه در سطح رويه آن مصالح ساختماني سخت و صيقل پذير وجود دارد و اندازه اين سنگها بر حسب ابعاد موزاييك متفاوت است و بصورت صاف ساخته ميشود.

باتوجه به استاندارد 755 ايران، کفپوشهای موزاييكی بايد اين ويژگيها را داشته باشد

ميزان جذب آب

Water  absorbtion

MAX : 8%

مقاومت خمشي

Compression  resistance

Min : 45 Kg/  (به صورت ميانگين )

Max 40 Kg/  (به صورت منفرد )

تلورانس ابعاد

Dimension  telorance

Max :  + - 2 mm

تقعر و تحدب

Concave&convex

Max :  + - 2 mm

ميانگين سايش

Mean abrasion length

Max :32 mm

بطوركلي صنعت موزاييک يك صنعت تك محصولي بوده و در ايران عمدتاً بصورت سنتي توليد شده و به همين دليل به عنوان يك صنعت مرغوب به آن نگاه نميشود از اينرو نياز شديدي به يك تحول در اين صنعت احساس ميگردد.

ج-سنگ

ايران پس از چين و ايتاليا، سومين تولیدكننده سنگهاي تزييني جهان است. گرانترين سنگ تزييني جهان سنگ كرم استخواني در منطقه كاررارا carrara ايتاليا است. اين منطقه به عنوان مهد صنعت سنگ تزييني شناخته ميشود و قدمت آن به سده سوم ميلادي ميرسد.

همانند سنگ معدن ده بيد آباده ( فارس) استخراج ميشود و به نام سنگ ايتاليايي در بازار جهان با قيمت هر تن 350 دلار به فروش ميرسد. برغم اهميت و ارزش سنگ ايران، اين شاخه از صنعت كشور بدليل سوء و فساد مديريت در آستانه ورشكستگي است. در سالهاي اخير، سنگ ايران نه تنها به سرعت بازار جهاني خود را از دست ميدهد بلكه در بازار داخلي نيز با بحراني سخت مواجه است. اين بحران به چند دليل است:

اول، سيطره (مافيا سنگ) كه با تحميل باجهاي گزاف بر توليدكنندگان سنگ سبب گران شدن و در نتيجه غيررقابتي شدن قيمت اين كالا شده است. دوم، واردات سنگهاي خارجي، بويژه از چين، كه بدليل قيمت ارزانتر، سنگ ايراني را در معرض رقابتي نابرابر قرار داده است.

سوم، گسترش فراوان كارخانه هاي سراميك در سالهاي اخير كه هر يك معادل صد واحد سنگ بري كاشي توليد ميكنند و با قيمت بسيار ارزانتر از سنگ را بدست مصرف كننده ميرساند.

چهارم، خروج كارگران افغاني از ايران كه تا ديروز بدليل سختي كار در كارگاههاي سنگبري نيروي انساني عمده شاغل در اين حوزه بودند. پنجم، عقب ماندگي تكنولوژي كه منجر به فرآوري غيراستاندارد سنگهاي تزئيني ايران شده است.

بنابراين صنعت سنگ ايران نيز بحرانهاي خاص خود را داشته كه همين امر باعث بالا رفتن بي رويه قيمت آن گرديده است.سنگ مصنوعی و بررسی مزایا و معایب راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاستطرح حاضر كه به توليد محصول با عنوان كلي سنگ مصنوعی سمنت پلاست ميپردازد، داراي مزايايي بشرح زير ميباشد

1-تكنولوژي آن نسبتاٌ جديد بوده و هنوز بطور وسيع وارد بازار ايران نشده است.

2-تنوع توليدات و محصولات اين خط بسيار زياد ميباشد بطوريكه محصولات آن از انواع قالبهاي كاشي نما، كف، ديواره و سراميكهاي مختلف و همچنين انواع سنگهاي پله، پياده رو، پارك و.. بوده و حدود 300 نوع قالب محصول با تنوع رنگها مختلف دارا ميباشد.(در قسمتهاي دیگر انواع مختلف اين محصولات نشان داده شده است)

3-سرمايه گذاري طرح در مقايسه با واحدهاي تك محصولي كاشي، سراميك، سنگ و.. پايين ميباشد.

4-كيفيت محصولات طرح بسيار بالا بوده بطوريكه تمامي استانداردهاي جهاني مهندسي عمران ساختمان را رعايت نموده و Certificate هاي مختلفي از سازمانهاي معتبر مهندسي دارا ميباشد.

5-خواص فيزيكي، مكانيكي، استحكامي و.. آن بالاتر و بهتر از محصولات فعلي بازار ايران ميباشد.

با ذكر مقدمه فوق به بررسي عرضه و تقاضاي اين محصول پرداخته ميشود.

عرضه سنگ مصنوعی سمنت پلاست

واردات: در جدول زير آمار واردات در مورد كاشي و سراميك به ايران طي سالهاي گذشته نشان داده شده است.

جدول 2-3-وضعيت واردات كاشي وسراميك طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

سال

متر مربع

1384

308500

1385

1606366

1386

1640000

1387

3500000

1388

5110000

1389

7460600

طبق بررسيهاي صورت گرفته از مقدار فوق هيچ مقدار محصولات مشابه به محصول سمنت پلاست نبوده و تا بحال نيز اين محصول به كشور وارد نشده است. ازطرفي باتوجه به آمار فوق مشاهده ميشود كه آمار واردات محصولات كاشي و سراميك به ايران بسيار بالا بوده كه مسلماٌ با راه اندازي واحدهاي توليد سمنت پلاست در نقاط مختلف ايران و وارد شدن اين محصول به بازار ايران، مقدار زيادي از اين واردات را ميتوان پوشش دهي نمود. بنابر آنچه در اين قسمت آمد، عرضه (توليد و واردات) سمنت پلاست تاكنون در ايران صفر بوده است.بررسی عرضه و تقاضای سنگ مصنوعی سمنت پلاست و میزان واردات سنگ مصنوعی به ایرانتقاضاي سنگ مصنوعی آنتیک و کفپوش نانو سمنت پلاست

الف-مصرف: باتوجه به عدم توليد و عدم واردات سمنت پلاست طبيعتاٌ اين ماده تا به حال در ايران نيز مصرفي نداشته است ولي با نگاهي به آمار مصرف انواع كاشي و سراميك از انجمن كاشي و سراميك ايران مشاهده ميشود كه مصرف اين محصولات در ايران چه مقدار ميباشد.

جدول 2-4-روند مصرف انواع كاشي و سراميك در ايران در سالهاي اخير (ميليون مترمربع)

سال شرح

83

84

85

86

87

88

89

ميزان مصرف

75

85

90

110

120

130

148

مطابق جدول مشاهده ميشود كه مصرف انواع كاشي و سراميك در ايران بسيار بالا ميباشد. باتوجه به مشكلات و بحرانهايي كه صنعت كاشي و سراميك در زمينه فروش بازار داخل و صادرات دارد، مسلماً با ورود سنگهای مصنوعی سمنت پلاست به بازار ايران و باتوجه به تنوع محصولات، كيفيت برتر و قيمت كمتر در كنار سرمايه گذاري پايينتر، اين محصول در حداقل برآوردها ميتواند جايگزين حداقل 5 درصد از مصرف فعلي كاشي و سراميك ايران گردد كه با اين احتساب پتانسيل مصرف سمنت پلاست در ايران حدود 7.4 ميليون متر مربع ميباشد.

بنابراين چنانچه يك خط سمنت پلاست با ظرفيت 300 متر در روز و سال كاري 300 روز در نظر گرفته شود، حدود 164 واحد توليد اتوماتیک سمنت پلاست براي پوشش دهي فقط 10 درصد مصرف كاشي سراميك ايران مورد نياز خواهد بود. علاوه بر كاشي و سراميك، محصولات سمنت پلاست قابليت جايگزيني با انواع موزاييكها، سنگهاي نما، تزئيني و كف پياده روها و پاركها، انواع شومينه ها، انواع گلدانها، نرده هاي سنگي داخل ساختمانها و خلاصه تمامي محصولات سنگي، كاشي سراميكي، موزاييكي و حتي چوبي بكار رفته در كاربردهاي ساختماني، عمراني را دارند.

باتوجه به دامنه و مقدار وسيع كاربرد محصولات فوق در كشور چنانچه ميزان مصرف محصولات سنگ مصنوعی سمنت پلاست در كاربردهاي غير از كاشي سراميك، معادل 50 درصد كاربردهاي آن در كاشي سراميكي برآورد گردد، پتانسيل مصرف اين محصولات در اين بخش معادل 3.7 ميليون مترمربع در سال خواهد بود. مشاهده ميشود كه در حداقل برآوردها پتانسيل مصرف 11.1 ميليون مترمربع انواع محصولات سمنت پلاست در كشور وجود دارد.

ب-صادرات: باتوجه به عدم توليد سمنت پلاست در ايران طبيعتاٌ هيچگونه صادراتي براي اين محصول نيز طي سالهاي گذشته وجود نداشته است. همچنین این محصول پتانسیلهای لازم در زمینه صادرات کالا به کشورهای همسایه را خواهد داشت. لکن به دلیل وجود بازار بسیار گسترده در کشور امر صادرات نیاز به تعداد زیادی واحد تولیدی و تامین بازار داخلی و صادرات مازاد تولید میباشد. آمار صادرات انواع كاشي و سراميك ايران برگرفته از انجمن كاشي و سراميك ايران بشرح زير ميباشد.

جدول 2-5-روند صادرات كاشي و سراميك ايران

سال شرح

83

84

85

86

87

88

89

صادرات

7/4

4/5

6

3/9

12

4/13

8/15

با نگاهي به آمار فوق مشاهده ميشود كه صادرات ايران از رقم قابل ملاحظه اي برخوردار ميباشد. بعبارت دیگر ميتوان گفت كه كاشي و سراميك ايران عليرغم نداشتن برند جهاني، در بازارهاي بين المللي شناخته شده است. پرواضح است كه با توليد محصولاتي با كيفيت وتحت تكنولوژيهاي روز دنيا و با قيمت تمام شده پايينتر مانند همين محصولات سمنت پلاست، صادراتي بسيار خوب براي محصول وجود دارد.

وجود كشورهاي توسعه نيافته در اطراف ايران مانند عراق و افغانستان و كشورهاي در حال توسعه اي مانند پاكستان، هند، آذربايجان، ارمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، تركيه و همچنين كشورهاي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا پتانسيل صادراتي خوبي براي محصولات سنگ مصنوعی سمنت پلاست بحساب مي آيد. ميزان صادرات كاشي و سراميك ايران از سال 1383 تا 1389 بطور متوسط سالانه حدود 10 ميليون مترمربع بوده است كه چنانچه در حداقل پيش بينيها و برآوردها اين مقدار براي سالهاي آتي نيز همين مقدار در نظر گرفته ميشود.

در صورتيكه بتوان فقط 5 درصد سمنت پلاست جايگزين اين مقدار نمود، سالانه حدود 500 هزار متر مربع پتانسيل صادراتي در بخش وجود دارد. مطابق قبل چنانچه 50 درصد اين مقدار را براي جايگزيني در ساير بخشها (موزاييكها، سنگهاي نما، تزئيني و كف پيادهروها و پاركها، انواع شومينه، انواع گلدان، نردههاي سنگي داخل ساختمانها) نيز در نظر گرفته شود، پتانسيل صادرات حدود 750 هزار مترمربع برآورد ميشود.عرضه و تقاضا سنگ مصنوعی سمنت پلاست و خط تولید سنگ آنتیک و موزاییک پلیمریجمع بندي و عرضه و تقاضاي سنگ مصنوعی سمنت پلاست

مطابق آنچه در قسمتهاي قبل بيان گرديد خلاصه بازار سمنت پلاست بشرح زير ميباشد.

جدول 2-6-عرضه و تقاضاي سمنت پلاست-مترمربع در سال

عنوان

مقدار

پتانسيل توليد

132000

پتانسيل تقاضا ( مصرف + صادرات  )

11850000

كمبود عرضه : 11718000

مشاهده ميشود كه كمبود عرضه محصولات سمنت پلاست در ايران 11718000 متر مربع برآورد شده است. با احتساب اينكه هر خط توليد سالانه 90000 مترمربع محصول توليد نمايد، حدود 130 خط توليد اتوماتیک سنگ مصنوعی جهت پوشش دهي تنها 5 درصد محصولات كاشي، سراميك، موزاييک، انواع محصولات نماي داخل و بيرون ساختمان مورد نياز خواهد بود.  • مازندران، قائمشهر، کوچه نیما، ساختمان ظریف سازه، طبقه دوم، واحد 22
  • 09027553577| 09113269239
  • nanosilco @ gmail.com

کلیه حقوق مادی معنوی این سایت متعلق بشرکت فنی مهندسی پردازشگران هونام کاسپین میباشد.
طراحی سایت گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه